Etapele și principiile ONU în

Procesul de achiziție

Procurarea este procesul general de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor publice

Lista achizițiilor publice ONU →

Identificarea necesităților

1

Anunțarea concursului

2

Derularea concursului

3

Colectarea ofertelor

4

Deschiderea ofertelor

5

Evaluarea ofertelor

6

Aprobarea deciziei

7

Semnarea contractului

8

Publicarea rezultatelor

9

Contestarea

10

Principii

în procesele de procurare

Fiind o organizație publică care activează în baza fondurilor acordate de donatori și al angajamentului de a sprijini țările în curs de dezvoltare, ONU se conduce de următoarele principii în procesele de procurare:

Cea mai bună valoare pentru bani

înseamnă selectarea ofertei, care prezintă o combinație optimală a costurilor și beneficiilor pe durata contractului și satisface necesitățile beneficiarilor finali. Cea mai bună valoare pentru bani este rezultatul a câtorva factori, inclusiv calitatea, experiența, reputația furnizorului și parametrii care măsoară cât de bine organizația își poate atinge obiectivele strategice sociale, de mediu, sau de alt ordin procurând acest bun sau serviciu.

Corectitudinea, integritatea și transparența

Asigură că procesele competitive sunt corecte, deschise și bazate pe reguli. Toți potențialii furnizori sunt tratați în mod egal, iar procesul include criterii clare de evaluare, instrucțiuni neambigue de solicitare a ofertelor, reguli și proceduri ușor de înțeles.

Competiție (internațională) eficientă

prin oferirea tuturor furnizorilor oficiali informații adecvate și în timp util despre regulile ONU, precum și oportunități egale de participare în toate acțiunile de procurare și restricționarea acestora doar atunci când este absolut necesar pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale ONU.

În cel mai bun interes al organizației

ceea ce înseamnă că orice tranzacție trebuie să fie conformă mandatelor și principiilor ONU.